درباره ما


ما در شرکت هامرز الکترونیک به کمک  فناوری های نوین تلاش میکنیم با ارئه سیستم ها و دستگاه های  الکترونیکی جدید،  زندگی هوشمند ترو راحت تری را برای افراد جامعه فراهم کنیم تا جامعه ما همگام با تکنولوژی روز دنیا در جهت تعالی پیشرفت کند.


شماره تماس :  09170217576 - 7153521880

ایمیل : farzad125@gmail.com

نام شرکت : آناهید الکترونیک هامرز

مدیر عامل : فرزاد اخلاقی

شماره ثبت : 1249

شناسه ی ملی شرکت :     14005312496